Bestuurskamergedrag en de belangrijkste principes van bestuur | Boardroom

Boardroom-dynamica karaf word gezien als het samenspel midden drie aspecten over governance: bestuursstructuur, cultuur plus gedrag. De governancestructuur houdt zichzelf primair bezig met de proces plus de taak met het bestuur – een systeem betreffende richting plus controle over de organisatie. Aan dat tijdperk door bestuurshervorming is dikwijls aandacht besteed. Plus dezelfde juiste bestuursstructuur zijn beslist noodzakelijke basisbeginsel voordat uitmuntendheid in de directiekamer. Governancecultuur gaan betreffende de context over de machtsstructuren met de directiekamer. Elk bord heeft beslist reeks onuitgesproken en ongeschreven normen – plus dit culturele context ben koning. Dat normen terechtkomen mogelijkerwijs gratis gearticuleerd, toch zij bestaan niettemin. Enkele bestaat onder andere redelijke bureaucratisch boven de manier hoe ze de besluitvorming benaderen – gedreven management board door wetgeving en beleid. Anderen inslikken heel ontspannen en ongedwongen bestaan plus aanlanden gedreven dichtbij relationele dynamiek tussen regisseurs. Sommige boards beschikken over dezelfde sterke leider die zeker hiA«rarchische toon zet. Sommigen concentreren zich misschien zwaar met u proces, ondertussen anderen zich denkbaar primair richten bij het resultaat met ie proces. Sommigen gedragen zich eventueel erg nogal ingeval beslist gezin onderhand anderen erg zakelijk intomen zijn. Iedere directeur bij ie bestuur weet wat de culturele verwachtingen over hen bestaan en indien ze datgene gratis verrichten, mogen ze een gauw leren. Onmiddelijke na slechts een vergadering alsof twee zal de nieuwe directeur begrijpen hoedanig hij “past” in de cultuur. U is in de culturele context dat beslist bord ervoor willen zorgen dat het niets bij een patroon door “groepsdenken” valt. Groepsdenken zegt een volgen betreffende beslist kudde mentaliteit: mits zeker kritische massa betreffende vocale leiders door de bord iets beslist, volgt de rest door de groep wegens geaccepteerd binnenshuis aanlanden ingeval deel van de groep. Hoedanig langere directeuren samenwerken op hetzelfde bord, hoe groter de kans deze zij zich bezighouden met groepsdenken. Dat betekent dat ze achteruit gegaan vluchtig geneigd mogen bedragen verzoeken binnen genereren dat de samenhang van de groep bestaan schaden. Het is erg genkel mindere aangelegenheid door culturele normen dichtbij u bestuurskamer binnenshuis hebben, het is erg afzonderlijk een negatief wanneer die normen buitenkant dat bestuurders hun richting uitgaan plus verantwoordelijkheden nakijken. Governancegedrag met directeursbevoegdheid zijn de derde bestuursdynamiek dat in de directiekamer werd ingezet. Dit bezit binnen maken bij:

  • wie is daar met ie bord
  • de vaardigheden plus jarenlange ervaring over de directeuren wanneer dezelfde collectief plus individueel
  • het karakter plus de persoonlijke gedragsstijl door bestuurders, en
  • ie karakter en competentie koppeling betreffende die bestuurders bij de strategische richting van de organisatie

board meeting software

Hoewel dikwijls personaliteitstrekken, houding, sociale genaden plus verscheidene kwesties voor persoonlijk gedrag ingeval de ‘zachte vaardigheden’ terechtkomen gekenmerkt, bedragen dit boven de ervaring veruit de ‘hardere vaardigheden’ zoals een erom gaat ze te corrigeren. Naargelang regisseurs hun rollen en verantwoordelijkheden vervullen, zijn daarginds dus constante “opstoot” tegen de “heldere grens” midden bestuur plus bedrijfsvoering. Over ‘heldere lijn’ bedoelen wij datgene besturen en bedrijfsvoering u eens moeten worden dichtbij wie aansprakelijk is daarvoor enigszins, plus dezelfde duidelijke afbakening onder beide fiksen, en ervoor zorgen datgene kritieke aangelegenheden niets ‘tussen de scheuren’ staan plus evenmin de onderwerp bestaan over conflicten / overlappen. En het is erg aan datgene randen precies waar we de handigste wrijving horen. Mits de governancestructuur faalt plus de heldere lijn worden doorbroken (door een bestuur of door het management), toestaan deze de sterke plus zwakke punten door gedrag zien. Ingeval mensen bijvoorbeeld constant microbeheer voeren, willen bedrijfseigenaren regelmatig ontmoedigd plus machteloos worden, ofwel moeten ze instellen betreffende ie achterhouden van kritieke gegevens van de directeuren vanwege zij buiten kantoor aan te houden (dit worden ook wel ‘agendabeheer’ genoemd). In de bestuurskamer bestaan inhoud in de soft skills een noodzakelijke aanvulling op de harde vaardigheden met een directeurschap – de technische vereisten betreffende de baan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *